Unser WeltErbe

EU-Projekt „Unser WeltErbe – die montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoří”

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se skládá z 22 součástí (komponent), z nichž 17 je na saské straně a pět na české straně pohoří. Každou z těchto 22 součástí lze přitom přiřadit k jedné z pěti krajinných oblastí těžby rud, které dodnes charakterizují vzhled krušnohorského hornického regionu. Jde o:

  • hornické krajiny těžby stříbra od 12. do 20. století,
  • hornické krajiny těžby cínu od 14. do 20. století,
  • hornické krajiny těžby kobaltu od 16. do 18. století,
  • hornické krajiny těžby železa od 14. do 19. století,
  • hornické krajiny těžby uranu od 19. do konce 20. století.

Výjimečnou světovou hodnotu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří lze posuzovat pouze v kombinaci všech 22 součástí této památky světového kulturního dědictví.

Mapa důlních památek v české části Krušných hor

http://fzp.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=97c414960e584047a065556d2a6c7abe


Informační listy o památce světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří

Prostřednictvím předkládaných informačních listů nabízíme základ pro společné pochopení světového dědictví a pro budoucí zastřešující interpretační strategii. Jde o obecné informace o světovém dědictví UNESCO, vypracované na základě podkladů z Konference ministrů školství a kultury německých spolkových zemí (část A), a o informace o památce světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a základní znalosti, opírající se o nominační žádost (části B, C a částečně D), které byly ověřeny mezinárodními odborníky.

Část A: Informační listy o programu světového dědictví UNESCO

Část B: Informační listy o Hornickém regionu Erzgebirge/Krušnohoří

Část C: Informační listy o správě statku světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří

Část D: Základní znalosti o Hornickém regionu Erzgebirge/Krušnohoří

SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ PRO ŠKOLY

KVÍZ NA TÉMA SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ HORNICKÝ REGION ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ

https://heritagestudies.eu/vedomostni-kviz-na-tema-svetoveho-dedictvi-unesco-hornicky-region-erzgebirge-krusnohori/

Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., připravil pro širokou veřejnost dvě nová videa o památce světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, která zájemce seznámí s nejdůležitějšími rudami, které byly po staletí dobývány v Krušných horách, a s typy montánních památek, s nimiž se lze setkat v krajině i podzemí.

Videa, která jsou opatřena i německými titulky, naleznete na YouTube na těchto odkazech:

Playlist Krušné hory a jejich rudní bohatství

Playlist Hornické památky v krajině a v podzemí